Vilkår og betingelser

 • Handelsbetingelser

Følgende vilkår gælder for alle ydelser og produkter, der bliver solgt og leveret gennem Leadspin og andre hjemmesider, der administreres af Leadspin. Handelsbetingelserne gælder for enhver opgave, Leadspin påtager sig.

Din adgang til og brug af hjemmesiden udgør samtykke til at være bundet af disse betingelser, som etablerer et kontraktforhold mellem dig og Leadspin. Hvis du ikke giver samtykke til vilkårene, må du ikke tage adgang til eller bruge hjemmesiden.

Leadspin kan fra en tid til anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter Leadspin slår sådanne opdaterede vilkår op på rette sted. Din fortsatte adgang til eller brug af hjemmeside eller køb af vores produkter efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår.

 • Generelle oplysninger

Leadspin
CVR-nr.: 39 06 05 66
Marie Grubbes Alle 39
2800 Kgs. Lyngby
info@leadspin.dk

Leadspin er formidler af digitale services der hjælper erhvervsdrivende med at opsamle leads. Leadspin faciliterer services og opgaveløsning leveret af vores uddannede.

 • Priser og betaling

Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på den pågældende vare. Alle priser er ekskl. moms og angives i DKK.

Leadspin kan frit ændre de oplyste priser uden forudgående varsel. Er der sket en trykfejl og køber burde vide eller ved, at der er tale om en trykfejl, kan køber ikke få den trykfejlede pris. Leadspin kan til hver en tid annullere en ordre, der er sket ved en trykfejl på prisen.
Ved bestilling kan du se den endelig pris, hvilket er inklusive moms, afgifter og eventuelle fragtomkostninger.

Hos Leadspin kan der betales via faktura og bankoverførsel. Leadspin trækker først beløbet, når ordren er afgivet.

Kunden kan vælge mellem følgende betalingsmetoder:

1. Betaling afregnes 1 gang månedligt, baseret på det samlede antal leads der er indsamlet under den pågældende periode. Dette sker typisk via et tilknyttet betalingskort, men kan også ske via faktura eller bankoverførsel, efter aftale.

Betalingen sker i udgangspunktet bagudrettet og trækkes automatisk fra det tilknyttede kreditkort.
Én gang månedligt opgøres det, hvor mange leads der er opsamlet og på den baggrund trækkes det korrekte beløb der er baseret på prismodellen oplyst på hjemmesiden, medmindre andet er aftalt.

Vælger kunden at fjerne kreditkortet fra systemet, opgøres tilgodehavende d.d, hvor der straks bliver trukket tilgodehavende for perioden, samtidig med at Leadspins respektive service og produkt deaktiveres.
Kunden kan godt erstatte sit kreditkort med et nyt, uden øvrig konsekvens.

2. Kunden betaler en fast pris for at have adgang til tjenesten for en fast aftalt periode. Denne model betales ved igangsættelse. Aftalen fornyes ikke automatisk.

 • Abonnementsvilkår

Såfremt du vælger at betale en fast pris for en fast aftalt periode gælder følgende vilkår:

Abonnementet løber for en fast aftalt periode på enten 1, 3 eller 12 måneder. Abonnementet kan ikke opsiges under denne periode hvorfor du er bundet af aftalen i hele perioden.

Betaling for abonnementet sker ved betaling af en engangssum, på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

Du har ubegrænset adgang til brug af tjenesten under abonnementets løbetid. Der er derfor intet loft på antal kampagner, antal hjul eller antal af opsamlede leads du erhverver under aftaleperioden.

Såfremt du ikke ønsker at gøre brug af tjenesten og abonnementet længere, kan du de-aktivere din konto, ved at rette henvendelse til os på info@leadspin.dk. De-aktivering af din konto medfører ikke at du undlades fra betalingspligten for den resterende del af abonnementsperioden.

 • Fortrolighed

Hos Leadspin mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig vil blive behandlet fortroligt, og alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt.

 • Ansvar

Leadspin er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på vores hjemmeside, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, der er uden for Leadspins kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan anvende downloadede filer på alle computere, og ved brugen af filerne vil det altid formodes, at du er i besiddelse af en software, som kan åbne/læse den relevante fil.

 • Produktansvar

For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser.
For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser, gælder følgende begrænsninger:

 • Leadspin er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Leadspin eller andre, som Leadspin har ansvaret for.
 • Leadspin er ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Leadspin og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

 • Levering

Kunden gives adgang til vores online IT-platform så snart, betalingen er foretaget, hvorfor levering sker umiddelbart efter købet.

 • Fejl og Mangler

Såfremt du oplever fejl eller mangler ved dit køb, vil disse udbedres efter følgende procedure:

Du bedes kontakte os, såfremt du oplever fejl med vores platform eller services. Vi vil herefter tage stilling til den pågældende fejl og søge denne afhjulpet så hurtigt som muligt. Ydermere vil vi gå i dialog med kunden om hvorvidt der skal ydes en kompensation for den periode hvori vores services har været utilgængelige for kunden.

Du bedes kontakte os på info@leadspin.dk ved enhver fejl eller mangel du måtte opleve.

Der gives ikke ret til kompensation, såfremt manglen er opstået som følge af en fejlagtig brug af tjenesten eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal kontakte os indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen.

 • Persondatapolitik

For at du kan indgå en aftale med os og handle på leadspin.dk, har vi brug for følgende oplysninger om dig: Navn, CVR og betalingsoplysninger.

Behandlingen sker efter reglerne i vores Persondatapolitik.

 • Lovvalg og værneting

Enhver tvist der udspringer af dit køb gennem Leadspin samt på hjemmesiden eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Retten i Glostrup.

 • Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@leadspin.dk